ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΓΤΕ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ