ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΥ ALPHA BANK – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ALPHA BANK ΚΑΙ ΝΕΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ SUB FITNESS CLUB

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ