ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΓΤΕ ΣΤΗΝ ΟΤΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΦΑΠΑΞ

logo_002a

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε επιστολή που εστάλη προς την Ομοσπονδία για το θέμα της διεκδίκησης και ένταξης μας στο υπάρχον συνταξιοδοτικό πρόγραμμα εγγυημένων παροχών (εφάπαξ).

Για το Δ.Σ. του ΣΥΓΤΕ

Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας

Φ. Πολύζος                      Δ. Γεωργούλης