Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

admin-ajax

Αθήνα, Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,

Μόλις πληροφορηθήκαμε από συναδέλφους που έχουν κληθεί να υπογράψουν την δανειστική σύμβαση με την AFS ότι στη σύμβαση δανεισμού που τους δόθηκε για υπογραφή αντί να αναγράφεται η πραγματική χρονολογία πρόσληψής τους στην Τράπεζα αναγράφονται πλασματικές χρονολογίες που αφορούν στα έτη 2016, 2017, 2018!!!

Σε συναδέλφους που διαμαρτυρήθηκαν γι’αυτό, δόθηκε η προτροπή εκ μέρους στελεχών της Τράπεζας να διορθώσουν μόνοι τους την ημερομηνία πάνω στη σύμβαση!!!

Επικοινωνήσαμε άμεσα με την νομικό μας σύμβουλο που αναφέρει ότι οι συμβάσεις πρέπει να φέρουν  την πραγματική ημερομηνία πρόσληψης του κάθε εργαζόμενου και δεν είναι δυνατόν να υπογραφεί σύμβαση η οποία αναγράφει λανθασμένη (μεταγενέστερη) ημερομηνία πρόσληψης, ούτε είναι δυνατόν να υπάρχουν πρόχειρες διορθώσεις πάνω σε μία σύμβαση χωρίς να υπογράφουν στην διόρθωση τα συμβαλλόμενα μέρη.

Με τέτοιες ενέργειες κλονίζεται η εμπιστοσύνη των συναδέλφων προς την Τράπεζα.

Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τον λόγο ή την σκοπιμότητα μιας τέτοιας ενέργειας.

Καλούμε την Τράπεζα να διορθώσει άμεσα τις συμβάσεις και να αναγράφει σε αυτές τις  πραγματικές ημερομηνίες πρόσληψης των εργαζομένων και τους συναδέλφους να υπογράψουν μόνο εκτυπωμένες συμβάσεις – χωρίς διορθώσεις – που θα αναφέρουν την πραγματική ημερομηνία πρόσληψής τους.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα