ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΤΟΕ 2019