ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Σ.Ε.Ε. – ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ