ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΤΟΕ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΣ/ΚΗ, ΚΑΒΑΛΑ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ