ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΤΟΕ – ΛΥΘΗΚΕ ΘΕΤΙΚΑ Κ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ