ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΤΟΕ Νο 21 – ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ RBU