ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΤΟΕ Νο 22 – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 2019-2020