ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΤΟΕ Νο 26 – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑ