ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΤΟΕ Νο 31 – Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΝΟΙΓΕΙ ΔΡΟΜΟΥΣ