ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΤΟΕ Νο 32 – ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ EUROBANK – Eurobank F.P.S