ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΤΟΕ Νο 35 – ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ