ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΤΟΕ Νο 43 – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΤΟΕ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ Σ.Σ.Ε.

otoe - trapezes