ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΤΟΕ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΟΑΣΑ