ΑΠΑΝΤΗΣΗ κ. ΛΑΧΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ