ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗθΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ