ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ (ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ