ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΠΤΠΓΑΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ