ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΤΟΕ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ