ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ