ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΟΤΟΕ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ