ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΤΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ