ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ