Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2023

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΑΠΓΤΕ-ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Αθήνα 6 Ιουνίου 2023

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ – ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε για την σημαντική δικαστική εξέλιξη που αφορά στην αίτηση μας για την δικαστική διάλυση του ΤΑΠΓΤΕ και την δικαίωση του ΣΥΓΤΕ από το Εφετείο.

Πλέον προχωράμε άμεσα στα επόμενα βήματα της δίκης για τη διάλυση του ΤΑΠΓΤΕ.

Ορίστηκε νέα δικάσιμος την 1η Νοεμβρίου 2023.

Μετά από πολύμηνη καθυστέρηση εκδόθηκε η απόφαση που περιμέναμε από το Πρωτοδικείο (που δίκασε ως Εφετείο) και έληξε τελεσίδικα η εκκρεμότητα που εμπόδιζε τυπικά την πρόοδο της δικαστικής διαδικασίας για τη διάλυση του ΤΑΠΓΤΕ, όπως μας ενημέρωσε και μας γνωστοποίησε την δικαστική απόφαση, η νομική σύμβουλος του ΣΥΓΤΕ και χειριστής των δικογράφων για την εκκαθάριση του ΤΑΠΓΤΕ κα Αγγελική Καίσαρη.

Πλέον η αίτησή μας για την διάλυση του ΤΑΠΓΤΕ μπορεί να προχωρήσει άμεσα και ανεξάρτητα από την αίτηση των μελών του ΔΣ του ΤΑΠΓΤΕ που καθυστερούν τις δικαστικές ενέργειες που οφείλουν να κάνουν.

Ήδη ενεργοποιήσαμε τη διαδικασία με κλήση που καταθέσαμε στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο Αθηνών και ορίστηκε νέα δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησής μας την 1η Νοεμβρίου 2023. 

Σημειώνουμε ότι οι αβλεψίες και οι καθυστερήσεις της διοίκησης του ΤΑΠΓΤΕ έδωσαν ως αποτέλεσμα να διατηρείται ένα Ταμείο φάντασμα και να υπερχρεώνεται από τα λειτουργικά του έξοδα χωρίς να μπορεί να εκπληρώσει τον σκοπό του.

Με αυτή την απόφαση που λάβαμε από την δικαιοσύνη, προχωράμε για την εκδίκαση της εκκαθάρισης. Παραμένουμε αταλάντευτα στις αρχικές μας θέσεις για την εκκαθάριση οι οποίες είναι:

  1. Η εκκαθάριση να κινηθεί ΣΥΜΜΕΤΡΑ προς όλα τα μέλη.
  2. Να προηγηθούν όσοι δεν έχουν λάβει προκαταβολή Εφάπαξ.
  3. Να προηγηθούν τα βοηθήματα παιδιών σε όσους δεν έχουν καταβληθεί.
  4. Να πραγματοποιηθεί έλεγχος χρήσης από Ορκωτούς Λογιστές από το 2014 και μετά.
  5. Να πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση από Ορκωτούς Λογιστές.

Η προσπάθειά μας για την εκκαθάριση του ΤΑΠΓΤΕ με δικαστικές αποφάσεις σε όφελος των μελών μας είναι μεγάλη και επίμονη, με κόστος για τον ΣΥΓΤΕ αλλά δίκαιη για τα μέλη μας και για αυτούς που δεν πήραν καμία προκαταβολή.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου “ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΑΠΓΤΕ”, πλέον ως εργαλείο παρακολούθησης των ενεργειών και των δικαστικών παρεμβάσεων, για όσους έχουν παραμείνει στην Τράπεζα αλλά και για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί ή αποχωρήσει με εθελουσία, ή έχουν αποσχισθεί και είναι σε άλλες εταιρείες(INTRUM κλπ).

Η ΚΕΕ ανακήρυξε τα αποτελέσματα εκλογής των μελών Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Κατόπιν αυτού προχωράμε  στην Νομιμοποίηση του νέου σωματείου και στο άνοιγμα λογαριασμού για την κατάθεση της εισφοράς, ως ορίζει ο νόμος. Καλούμε όσους συναδέλφους επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια.

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ-ΔΕΚΤΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Όπως γνωρίζετε από την ανακοίνωση μας της 24/04/2023 ο Σύλλογος μας στήριξε έμπρακτα τα 2 μέλη μας που προσέφυγαν δικαστικά κατά της Τράπεζας Πειραιώς για την εφαρμογή της Επιχειρησιακής Σύμβασης για τα στεγαστικά τους δάνεια, παρεμβαίνοντας στην δίκη (Προσωρινά Ασφαλιστικά Μέτρα) . Με την αίτησή μας ισχυριστήκαμε ότι όλοι οι υπάλληλοι που έχουν στεγαστικό δάνειο, οποιασδήποτε κατηγορίας δικαιούνται  το επιτόκιο που ορίζεται από την ΣΣΕ, σήμερα 2%.

Υπενθυμίζουμε ότι, η Τράπεζα καταστρατηγεί την Επιχειρησιακή Σύμβαση της 10/11/2022  που υπέγραψε και διαχωρίζει τους εργαζόμενους, με τον ΣΕΤΠ που την συνυπέγραψε να παραμένει θεατήςστο ζήτημα των στεγαστικών δανείων αφού σε άλλους εργαζόμενους εφάρμοσε αυτόματα την διάταξη για την προστασία των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων (ταβάνι 2%)  και σε άλλους όχι, με αποτέλεσμα τα δάνεια ορισμένων συναδέλφων να έχουν φθάσει να εκτοκίζονται σήμερα ακόμα και με επιτόκιο άνω του 6%.

Κατά την συζήτηση της Προσωρινής Διαταγής στις 12/04/2023 η Τράπεζα επέμεινε στην άρνηση της να εφαρμόσει για όλους τους εργαζόμενους την Επιχειρησιακή Σύμβαση, προβάλλοντας παράλογα επιχειρήματα για να δικαιολογηθεί. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να ισχυριστεί ότι ο Αντιπροσωπευτικός Σύλλογος όταν υπέγραψε την Επιχειρησιακή Σύμβαση δεν ήθελε να καλύψει όλα τα στεγαστικά δάνεια όλων των υπαλλήλων αλλά μόνο τα νεότερα δάνεια stuff της Τράπεζας Πειραιώς. Δηλαδή ότι άφησε ηθελημένα εκτός  ρύθμισης τα παλαιότερα δάνεια που έχουν συνάδελφοι από τις συγχωνευμένες τράπεζες.

Αναφέρουμε το απόσπασμα της Επιχειρησιακής Σύμβασης 10/11/2022 που αφορά στα στεγαστικά δάνεια.

Σύμφωνα με το άρθρο Γ παρ.3 Στεγαστικά Δάνεια:

«Το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων (παλαιών και νέων) που χορηγείται στους εργαζόμενους διαμορφώνεται στο ύψος του επιτοκίου EURIBOR μηνιαίας διάρκειας προσαυξημένο κατά μία μονάδα. Όλοι οι υπόλοιποι όροι χορήγησης αυτής της κατηγορίας παραμένουν ως έχουν. Σε κάθε περίπτωση το επιτόκιο της κατηγορίας αυτής δεν θα υπερβαίνει το εκάστοτε προβλεπόμενο στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΟΤΟΕ-Τραπεζών.»

Ο δικαστής έκανε δεκτή την αίτηση μας και εξέδωσε Προσωρινή Διαταγή προσδιορίζοντας ημερομηνία συζήτησης των Ασφαλιστικών Μέτρων. Σημειώνουμε ότι κατόπιν αυτού το επιτόκιο των δανείων των 2 συναδέλφων μειώθηκε στο ύψος του Euribor Μηνός + 1.

Συνεχίζουμε με τα Ασφαλιστικά Μέτρα στις 17 Ιουλίου 2023 διεκδικώντας την μείωση του επιτοκίου των στεγαστικών δανείων στο ύψος του επιτόκιου της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ΟΤΟΕ-Τραπεζών, σήμερα 2%.

Καλούμε όλα τα σωματεία που δραστηριοποιούνται στην Τρ.Πειραιώς και την Ομοσπονδία, να παρέμβουν υπέρ των εργαζομένων στην δίκη των Ασφαλιστικών Μέτρων στις 17 Ιουλίου 2023.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

                                 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα