ΕΚΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ Δ.Σ. ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ