Ενημέρωση των συναδέλφων για την Γενική συνέλευση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας (ΤΑΠΓΤΕ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 2018