Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου, 2023

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (RBU)

admin-ajax

 

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (RBU)

 Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

Οι συνάδελφοι στον τομέα των κόκκινων δανείων (RBU) καλούνται από την Τράπεζα να δηλώσουν την πρόθεσή τους ότι αποδέχονται να εργαστούν στην νέα εταιρεία με σύμβαση Δανεισμού, υπογράφοντας μία «δήλωση προθεσης» όπου συγκεκριμένα αναφέρει ότι : αποδέχομαι να εργαστώ από 16/09/2019 στη νέα εταιρεία με σύμβαση δανεισμού εργασίας διάρκειας … μηνών (έως……………………………….), που θα καταρτισθεί μεταξύ εμού, της Τράπεζας Πειραιώς και της νέας εταιρείας, διατηρώντας όλους τους όρους εργασίας που έχω σήμερα στην Τράπεζα Πειραιώς».

Η άποψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΓΤΕ, κατόπιν διαβούλευσης με την νομικό μας σύμβουλο, όσον αφορά στην ανωτέρω δήλωση πρόθεσης που καλούνται να υπογράψουν οι συνάδελφοι, είναι ότι όσοι εξ αυτών επιθυμούν να κάνουν χρήση της νέας δανειστικής σύμβασης για να εργαστούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην νέα εταιρεία, να προσθέσουν στο τέλος του κειμένου πριν την υπογραφή τους την εξής δήλωση επιφύλαξης:

«Επιφυλάσσομαι ρητά να αποφασίσω για την υπογραφή ή μη της σύμβασης δανεισμού αφού μου γνωστοποιηθεί το πλήρες κείμενό της και όλοι οι όροι της και μου δοθεί ο κατάλληλος χρόνος αξιολόγησής της.»

Σημειώνουμε δε, ότι η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Τράπεζας Πειραιώς, θα πρέπει να αποστείλει στον κάθε συνάδελφο το περιεχόμενο της σύμβασης που θα κληθεί να υπογράψει, αναφέροντας μέσα τους χρόνους που καλείται να εργαστεί στη νέα εταιρεία, εν συνεχεία να λάβουν γνώση οι Σύλλογοι του Ομίλου Πειραιώς καθώς και η ΟΤΟΕ, ούτως ώστε με την νομική υποστήριξη του κάθε σωματείου, να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων που επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτής της νέας δανειστικής σύμβασης.

Οι εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να απασχοληθούν με σύμβαση δανεισμού στη νέα εταιρεία  προτείνουμε να απαντήσουν, εφόσον τους ζητηθεί, ότι «Επιθυμώ να παραμείνω εργαζόμενος στην Τράπεζα Πειραιώς».

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα