Δευτέρα, 15 Αυγούστου, 2022

ΕΞΩΔΙΚΟ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ REAL ESTATE

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΑΡΧΗΣ

                                  ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ                

                                   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Των:

1. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΕΥΤΠΕ)», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Αλεξάνδρας, αρ. 170, νόμιμα εκπροσωπούμενης.

2. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΕΤΑΠ)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής, αρ. 10, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

3. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία: «ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Φιλικής Εταιρείας, αρ. 13, νόμιμα εκπροσωπούμενης.

4. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σολωμού, αρ. 20, νόμιμα εκπροσωπούμενης.

5. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΩΗΝ ΕΤΒΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λεωφόρος Συγγρού, αρ. 87, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

1. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία: «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής, αρ. 4, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

2. Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «Πειραιώς Διαχείριση Ακινήτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο: «Piraeus Real Estate Management», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κοραή, αρ. 5, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

            Όπως γνωρίζετε άριστα, στις 15/07/2022 έλαβε χώρα η μεταφορά των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων – μελών μας στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ακινήτων από την Τράπεζα Πειραιώς στην νεοσύστατη θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία: «Πειραιώς Διαχείριση Ακινήτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο: «Piraeus Real Estate». Η συγκεκριμένη ενέργεια σας αντίκεται στην εργατική νομοθεσία, δεδομένου ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του Π.Δ. 178/2002, κατά το βαθμό που η Υπηρεσία Διαχείρισης Ακινήτων δεν συνιστά αυτοτελή και αυτοδύναμο κλάδο που να διατηρεί την ταυτότητα του στη νέα εταιρεία. Ως εκ τούτου, παρανόμως έλαβε χώρα η μεταβολή του προσώπου του εργοδότη και η μεταβίβαση των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων – μελών μας στην «Πειραιώς Διαχείριση Ακινήτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», γεγονός που συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας τους και απώλεια της τραπεζοϋπαλληλικής τους ιδιότητας, στην οποία προσέβλεψαν κατά την πρόσληψή τους από την Τράπεζα Πειραιώς. Περαιτέρω, δε, η ενέργειά σας αυτή έλαβε χώρα χωρίς να έχει τηρηθεί η υποχρέωση ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους Συλλόγους μας, όπως προβλέπει σχετικά το άρθρο 4 του Π.Δ. 240/2006. Με την παρούσα αποκρούουμε, λοιπόν, ως μη σύννομη την ως άνω συμπεριφορά σας και σας δηλώνουμε ότι πραγματικός και αληθής εργοδότης για τους εργαζομένους στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ακινήτων παραμένει η Τράπεζα Πειραιώς.

            Για τους λόγους αυτούς, τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων μας με ομόφωνες αποφάσεις τους την Παρασκευή 22/07/2022 αποφάσισαν την προκήρυξη 24ώρης απεργιακής κινητοποίησης την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 των εργαζομένων που εργάζονται στο REAL ESTATE με νόμιμα αίτημα την ανάκληση της μεταφοράς των εργαζομένων της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ακινήτων στην «Piraeus Real Estate Management».

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

Σας γνωστοποιούμε την απόφασή μας για τη διεξαγωγή 24ώρης απεργίας την Τετάρτη 27η Ιουλίου 2022 των εργαζομένων της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ακινήτων με νόμιμα αίτημα την ανάκληση της μεταφοράς των εργαζομένων αυτών στην «Piraeus Real Estate Management».

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται όπως επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς τους οποίους απευθύνεται προς γνώση τους και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφοντας την στις εκθέσεις επίδοσης που θα συντάξει.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2022

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ &  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – A.Μ Δ.Σ.Α : 80758

ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ  ΣΟΦΙΑΣ  110 -11527 ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ : 996826609  Δ.Ο.Υ: ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ

tel: 210-3645656    fax : 210-3645651

  info@perpataris.gr dp@perpataris.gr

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα