ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΓΤΕ Γ.ΕΥΘΥΜΙΟΥ,Φ.ΠΟΛΥΖΟ,Δ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ