ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ κ. Β. ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΚΟ