ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΕΤΠ ΕΝ ΟΨΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

epistoli kakka