ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. Π. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ