ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΑΥΤΕΚΩ Γ. ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ