Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου, 2023

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΑΔ

                                                                                         Αθήνα 13 Μαΐου 2022

               ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Δεδομένου ότι τα μέλη μας- εργαζόμενοι της πρώην Γενικής Τράπεζας αλλά και όλοι οι συνάδελφοι των άλλων τραπεζών που ενσωματώθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς, έχουν υποστεί μεγάλες βλαπτικές μεταβολές, τόσο οικονομικές όσο και θεσμικές, η θέση μας για συνεργασία με οποιοδήποτε σωματείο ώστε να έχουμε μία αξιοπρεπή νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση, ήταν και είναι πάγια καθώς αυτός είναι και ο ρόλος της ύπαρξής μας ως σωματείο.

Δηλώνουμε παρόντες στον κοινό αγώνα ώστε να υλοποιηθούν τα αιτήματα μας στην νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση.

Ενόψει της υπογραφής της Επιχειρησιακής Σύμβασης, ο ΣΥΓΤΕ προτείνει σύσκεψη όλων των μελών των ΔΣ των σωματείων, για λήψη ενωτικής συνδικαλιστικής απόφασης. Ο ΣΥΓΤΕ συμφωνεί επίσης, με την δημοσιευμένη άποψη του ΣΕΥΤΠΕ για από κοινού συνέργειες όλων των σωματείων για συνδικαλιστικό αποτέλεσμα υπέρ των εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς. Σημειώνουμε ότι ο Αντιπροσωπευτικός Σύλλογος μέχρι σήμερα, δεν έχει προβεί σε καμία τέτοιου είδους κίνηση.

Απευθυνόμενοι στον Αντιπροσωπευτικό Σύλλογο επαναλαμβάνουμε ότι, με βάση το  αρ. 4 παρ. 5 του ν. 1876/1990, δικαιούμαστε να παρέμβουμε στις συλλογικές διαπραγματεύσεις για αυτό και σας καλούμε να εκπληρώσετε τις νόμιμες υποχρεώσεις σας ήτοι, να μας γνωστοποιήσετε τα προς διαπραγμάτευση θέματα  καθώς και να μας προσκαλείτε στις διαπραγματεύσεις και μέχρι το πέρας αυτών, προκειμένου να ασκήσουμε ουσιαστικά τα δικαιώματά μας.                                                                        

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι,

Η Επιχειρησιακή Σύμβαση πρέπει να προστατεύει την εργασία και τα δικαιώματα μας και να διεκδικεί την ενίσχυση του εισοδήματος μας.

Το Δ.Σ. του ΣΥΓΤΕ, ενόψει της διαμορφούμενης Επιχειρησιακής Σύμβασης στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, θέτει τις παρακάτω προτάσεις για οικονομική τόνωση των εργαζομένων, επικαλούμενο και τον  Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τον οποίο:

Ο  συνδικαλιστικός χώρος που δεν καλύφθηκε από την κλαδική ΣΣΕ, να συμπληρωθεί σε κάθε τράπεζα βάσει των αναγκών των εργαζομένων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

  • ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Όχι στο κλείσιμο καταστημάτων, καμία αναγκαστική εθελουσία, καμία μετακίνηση σε άλλη εταιρεία εκτός αν έχει εθελοντικό χαρακτήρα.
  • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ.
  • ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗ» από τις καταστάσεις μισθοδοσίας και η ορθή αποτύπωση της διαφοράς ως συμβατικής υποχρέωσης, η οποία μάλιστα δεν θα συμψηφίζεται από μελλοντικές αυξήσεις.
  • ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ.
  • ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΣΕ.
  • ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.
  • ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ.
  • ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ανάλογα με τις αυξήσεις των καυσίμων και του κόστους της συντήρησης των οχημάτων.
  • ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝ που αφορούν σε: αύξηση της ετήσιας κάλυψης στο ομαδικό στις 30.000€ ανά άτομο από 20.000€ που είναι σήμερα, κατάργηση της συμμετοχής των 500€ στο νοσοκομειακό πρόγραμμα και των 100€ ανά μέλος στο εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα. Επίσης ενσωμάτωση των σχετικών ρυθμίσεων στην Επιχειρησιακή Σύμβαση.
  • ΤΕΑ (Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης). Κατάργηση του όρου που αφορά στην τριετία για την απόδοση των εργοδοτικών εισφορών στον εργαζόμενο.

     ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Στις 12 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του σωματείου μας με την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού κατά την οποία ο κ.Κεσόγλου μας δήλωσε ότι αυτή την στιγμή δεν υπάρχει απόφαση της Τράπεζας για κλείσιμο καταστημάτων.

Στα ερωτήματα μας, αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα αυτών των ημερών και η μέχρι τώρα πρόθεση της Διοίκησης για περαιτέρω συρρίκνωση της Τράπεζας και κλείσιμο καταστημάτων ή αν το δίκτυο θα παραμείνει ως έχει λόγω των αντιδράσεων των τοπικών κοινωνιών ή αν αυτή η διαδικασία μεταφέρεται στο επόμενο έτος ή στο άμεσο μέλλον, ο κ.Κεσόγλου επανέλαβε ότι, αυτή την στιγμή δεν υπάρχει απόφαση για κλείσιμο καταστημάτων.

 Ίδωμεν…..

Στο σημείο αυτό δηλώνουμε ότι πάγια θέση του σωματείου μας είναι: καμία συρρίκνωση του Δικτύου καταστημάτων και καμία απόσχιση.

Κατά την συνάντηση αναφέραμε ότι θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας για την Επιχειρησιακή Σύμβαση.

Επίσης ζητήσαμε από τον κ.Κεσόγλου να μεταφέρει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας κ.Μεγάλου, την έκκληση των συναδέλφων μας και ειδικά της Περιφέρειας, για αύξηση των οδοιπορικών. Σημειώνουμε ότι οι άλλες συστημικές Τράπεζες το έχουν ήδη πράξει. Όπως γνωρίζουμε λόγω της σημερινής συγκυρίας της ανόδου των καυσίμων, οι συνάδελφοι που μετακινούνται με το ιδιωτικό τους αυτοκίνητο και διανύουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις για να μεταβούν στην εργασία τους, εξανεμίζουν το οικογενειακό τους εισόδημα στα  καύσιμα.

   ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα