ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ Η ΟΤΟΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΚΑΡΠΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΣΕ

.