Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 2023

Η ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Αθήνα 17 Ιουνίου  2020

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Παραθέτουμε τις θέσεις μας σχετικά με την υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης(2020-2021) επισημαίνοντας καταρχήν τα εξής:

-Δεν γίνεται αναφορά για το ύψος του συνολικού ποσού της Επιχειρησιακής Σύμβασης δηλαδή για το ύψος του οικονομικού κόστους για την τράπεζα προκειμένου να συγκριθεί με προηγούμενες συμβάσεις του κλάδου ώστε να κριθεί αντικειμενικά κατά πόσο ικανοποιητική είναι για τους εργαζόμενους.

Δεν κληθήκαμε ποτέ ούτε εμείς ούτε τα άλλα επιχειρησιακά σωματεία σε κοινή σύσκεψη προκειμένου να εκθέσουμε τα αιτήματα μας και τις θεσμικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες που υπάρχουν μεταξύ των εργαζομένων καθώς προέρχονται από διαφορετικές τράπεζες για να παρέμβουμε στις συλλογικές διαπραγματεύσεις όπως είχαμε ζητήσει με βάση το άρ.4 παρ.5 του Ν.1876/1990. Ως εκ τούτου το Αντιπροσωπευτικό σωματείο μας αγνόησε όλους με αποτέλεσμα να χαθεί η ευκαιρία για ουσιαστικές παρεμβάσεις και διεκδικήσεις και προχώρησε στην υπογραφή μίας  Επιχειρησιακής Σύμβασης που δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των εργαζομένων.

-Η πλευρά της τράπεζας κατά την συνάντηση με τον Σύλλογο μας έδειξε την διάθεση της για υπογραφή Επιχειρησιακής Σύμβασης, εντός του πλαισίου βεβαίως της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που διανύουμε. Εκτιμούμε όμως ότι η κοινή παρέμβαση όλων των σωματείων θα έφερνε καλύτερα αποτελέσματα.

Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι η έκκληση μας για σύσκεψη των επιχειρησιακών σωματείων αφορούσε μόνο στο πλαίσιο της συνεννόησης ενόψει της υπογραφής της Επιχειρησιακής σύμβασης και δεν είχε σε καμία περίπτωση χαρακτήρα ανταγωνισμού ούτε βεβαίως αφορούσε σε σωματειακές ή συνδικαλιστικές σκοπιμότητες.

Εμείς επειδή ποτέ δεν είμαστε αρνητικοί αλλά προσπαθούμε πάντοτε η κρίση μας να είναι αντικειμενική, δεν θα αναφερθούμε μόνο στα αρνητικά σημεία της Σύμβασης αλλά και στα θετικά.

Στα θετικά σημεία συγκαταλέγονται, η  αύξηση των επιδομάτων για ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων όπως για τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, ξένης γλώσσας, βρεφονηπιακής φύλαξης, παιδικής μέριμνας και ότι αφορά σε πολύτεκνους, στην επιβράβευση των αριστευσάντων τέκνων, εισακτέων σε ανώτερες και ανώτατες σχολές κλπ.

Αρκεί βεβαίως ορισμένα επιδόματα όπως αυτό της ξένης γλώσσας να εμφανισθούν στις μισθοδοσίες και να μην συμψηφισθούν με το ποσό της οικειοθελούς παροχής όπως πράττει μέχρι τώρα για όποιο νέο επίδομα λαμβάνει ο κάθε συνάδελφος(γάμου, μεταπτυχιακό κ.α), κατά την προσφιλή της τακτική, η τράπεζα.

-Θετικά κρίνεται επίσης η χορήγηση αδειών για ετήσιο ιατρικό έλεγχο, σχολικής παρακολούθησης σε γονείς που δεν έχουν την επιμέλεια των τέκνων και η φοιτητική άδεια.

Θετικά κρίνεται και η κάλυψη του κόστους των ασφαλίστρων Πυρός-Σεισμού & Ζωής-ΜΟΑ των στεγαστικών δανείων ΣΣΕ. Στο σημείο αυτό εφιστούμε την προσοχή στα μέλη μας που έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο ΣΣΕ από την ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ότι τα ασφαλιστήρια που έχουν αφορούν στην κατασκευαστική αξία του ακινήτου και όχι στο άληκτο κεφάλαιο του δανείου, σύμφωνα με την πιστοδοτική πολιτική που είχε η συγκεκριμένη τράπεζα.

Ως εκ τούτου εφόσον επιλέξουν να ενταχθούν στο ομαδικό ασφαλιστήριο Πυρός-Σεισμού το οποίο  ασφαλίζει το  άληκτο κεφάλαιο του δανείου και όχι την κατασκευαστική αξία του ακινήτου ενδεχομένως να χρειασθούν και συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη για το ακίνητο τους. Αναφορικά με αυτό το ζήτημα θα μπορούσε να ωφεληθεί και η τράπεζα προτείνοντας σε αυτή την κατηγορία των συναδέλφων δανειοληπτών ασφαλιστήρια με προνομιακό ασφάλιστρο.

Επαναλαμβάνουμε ότι, για ορισμένα τέτοια θέματα ζητήσαμε την σύγκληση των σωματείων ενόψει της υπογραφής της Επιχειρησιακής Σύμβασης προκειμένου να αναφερθούν τέτοιου είδους ιδιαιτερότητες για να γίνουν και οι ανάλογες παρεμβάσεις αλλά δυστυχώς αγνοηθήκαμε.

·         Καμία ελάφρυνση δεν προβλέπεται για τις πιστωτικές κάρτες και τα καταναλωτικά δάνεια του προσωπικού.

·         Παρά τις διαβεβαιώσεις της τράπεζας ότι θα χορηγηθεί ένα καλό εφάπαξ ποσό στους συναδέλφους που εργάσθηκαν στα καταστήματα κατά την διάρκεια του  lockdown λόγω Covid 19 και όχι «φιλοδώρημα», το ποσό των 11€ μικτά ανά ημέρα που ανακοινώθηκε μέσω της Επιχειρησιακής Σύμβασης, κρίνεται μη ικανοποιητικό για τους εργαζόμενους που με κίνδυνο της ζωής τους κράτησαν την τράπεζα όρθια.

·         Εξακολουθούν να υφίστανται οι μισθολογικές ανισότητες μεταξύ των συναδέλφων.

·         Καμία μέριμνα για αποκατάσταση των μισθολογικών μειώσεων και απωλειών των προηγούμενων ετών.

·         Καμία πρόβλεψη για επιδόματα στους συναδέλφους με θέσεις ευθύνης και στους συναδέλφους με ειδικούς ρόλους.

·         Καμία πρόβλεψη για αύξηση του ταμειακού επιδόματος.

·         Καμία πρόβλεψη για το νέο Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα που μας έχει ανακοινώσει μέχρι σήμερα προφορικά η τράπεζα. Αυτό συνεπάγεται ότι η τράπεζα θα το χορηγήσει τώρα εξ’ελευθεριότητος χωρίς να θέλει να δεσμευτεί αν θα το χορηγεί και στο μέλλον. Στο σημείο αυτό τίθεται και το εξής ερώτημα: Με δεδομένο ότι το Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα θα έχει αναδρομική ισχύ από 01/01/2019 όπως έχει εξαγγελθεί, αν κάποιος αποχωρήσει σήμερα από την τράπεζα θα λάβει το ποσό που δικαιούται;

·         Καμία πρόβλεψη για βελτίωση του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Υγείας.

·         Καμία πρόβλεψη για τους συναδέλφους από τα πρώην RBU που έχουν σταλεί στα 4 σημεία του ορίζοντα για επιστροφή τους στον τόπο κατοικίας τους και τις οικογένειές τους.

·         Καμία πρόβλεψη για Βαθμούς και Προαγωγές των υπαλλήλων σύμφωνα με τον Οργανισμό Προσωπικού.                                                                                 Εδώ θα θέλαμε να αναφερθούμε στη νέα πλατφόρμα Διοίκησης και ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού Job family Modelτην οποία ξεκίνησε να εφαρμόζει η τράπεζα, εν μέσω πανδημίας χωρίς να γίνει κάποια διαβούλευση προηγουμένως με τα επιχειρησιακά σωματεία. Τα πρώτα μηνύματα που έχουμε λάβει μέχρι σήμερα από τους συναδέλφους είναι καταγγελίες για υποβαθμίσεις, αδικίες και κανένα ίχνος αξιοκρατίας καθώς δεν έχουν ληφθεί υπόψη ούτε οι γνώσεις, ούτε η προϋπηρεσία, ούτε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των περισσότερων εργαζομένων. Ανησυχία προκαλεί ότι στην νέα πλατφόρμα δεν προβλέπεται το δικαίωμα ένστασης του εργαζόμενου. Ανησυχία επίσης έχει προκαλέσει και το ενδεχόμενο σύνδεσης των νέων ρόλων με τις μισθοδοσίες μας(όπως φημολογείται) καθώς το νέο μοντέλο δεν προβλέπει πουθενά την διασφάλιση και την προστασία των αποδοχών μας.

Για εμάς κανένα Job family Modelδεν μπορεί να αντικαταστήσει ούτε βεβαίως να καταργήσει τον Οργανισμό Προσωπικού και η τράπεζα θα μας βρει αντίθετους σε οτιδήποτε τέτοιο επιχειρήσει. Επιφυλασσόμαστε όμως να αναφερθούμε πιο αναλυτικά με νεώτερη ανακοίνωση μας καθώς επίκειται συνάντηση του σωματείου μας με την τράπεζα την ερχόμενη εβδομάδα, για να ενημερωθούμε για το Job family Model.

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι,

-Δεν σταματάμε να αγωνιζόμαστε για την κατοχύρωση και την θωράκιση της εργασίας μας και των κεκτημένων μας.

-Δεν απεμπολούμε τα δικαιώματα μας που απορρέουν από τον Οργανισμό Προσωπικού (ΦΕΚ 1048/24.9.1975).

-Ζητάμε ίση μεταχείριση του σωματείου μας με τα υπόλοιπα επιχειρησιακά σωματεία.

 

                                               ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΓΤΕ

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα