ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΕ ΜΑΖΙΚΟ ΔΙΑΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΤ