Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου, 2023

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2022

                                                                                                                                   

Αθήνα 2 Ιουνίου 2022

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Ο  ΣΕΠΤ στην ανακοίνωση  του  Νο 62 για τις κατασκηνώσεις έτους 2022 αναφέρει προϋποθέσεις για την καταβολή των κατασκηνωτικών εξόδων από την τράπεζα.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι:

-Κατά την υποβολή της αίτησης απαιτείται η επιλογή πέντε (5) κατασκηνώσεων ή/και περιόδων, με σειρά προτίμησης. Σε περίπτωση απόρριψης όλων των επιλογών από τον e-ΕΦΚΑ, η Τράπεζα θα καταβάλλει στην κατασκήνωση, έναντι παραστατικών που θα εκδοθούν στα στοιχεία της Τράπεζας, τα έξοδα μέχρι του ποσού των 724€ για κάθε παιδί.
-Η υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής, θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr, στην επιλογή αιτήσεις κατασκηνώσεων 2022, στις υπηρεσίες για μισθωτούς), κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης με τους κωδικούς TAXIS net.

Δηλαδή ο ΣΕΠΤ γνωρίζει, ενώ τα άλλα σωματεία της Πειραιώς δεν γνωρίζουμε,  ότι τα κατασκηνωτικά έξοδα που θα καταβάλει η τράπεζα για το κάθε παιδί, προϋποθέτουν απόρριψη 5 κατασκηνώσεων και περιόδων  από τον ΕΦΚΑ  για να λάβουν οι συνάδελφοι με τιμολόγιο για λογαριασμό της τράπεζας, τα €724 για το κάθε παιδί. Επίσης δεν προσδιορίζονται γεωγραφικές περιοχές.

Στην πρόσφατη Κλαδική Σύμβαση που υπέγραψε η ΟΤΟΕ, στην παράγραφο 9 με θέμα κατασκηνώσεις αναφέρεται: οι τράπεζες που δεν έχουν ιδιόκτητες κατασκηνώσεις ή κατασκηνώσεις που καλύπτουν τα τέκνα του προσωπικού τους και τελούν υπό την αιγίδα των οικείων ταμείων, χορηγούν κατασκηνωτικό επίδομα ύψους 724€, το οποίο στην μεν πρώτη περίπτωση θα δίδεται στην κατασκήνωση επιλογής του γονέα έναντι αποδεικτικών παραστατικών, υπό την προϋπόθεση ότι ο ασφαλιστικός φορέας έχει απορρίψει όλες τις δυνατές επιλογές του εργαζόμενου. Στη δεύτερη περίπτωση θα αποδίδεται στο Ταμείο που έχει την ευθύνη λειτουργίας της κατασκήνωσης.

Ζητάμε η τράπεζα να τοποθετηθεί με ανακοίνωση της αν θα πρέπει να υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις 5 αρνήσεων από τον ΕΦΚΑ για να εκδώσουν οι συνάδελφοί μας, πλέον ως ιδιώτες, το τιμολόγιο στο όνομα της τράπεζας και να πάρουν τα 724€.

Κανένα παιδί συναδέλφου να μην μείνει εκτός κατασκήνωσης.

                                                ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τελευταία Άρθρα

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Άρθρα