Κοινή ανακοίνωση Συλλόγων ΣΕΤΑΠ – ΣΥΓΤΕ – Ξεκάθαρες θέσεις με πολλούς αποδέκτες