Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου, 2022

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧ.ΣΥΜΒΑΣΗ

29 Ιουνίου 2022

Προς

Σύλλογο Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς
Υπόψη Προέδρου & Γ. Γραμματέα
Συνάδελφοι με την παρούσα ζητάμε να μας ενημερώσετε για την πορεία
των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιούνται από εσάς και την
Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, για την υπογραφή της Επιχειρησιακής
Σύμβασης.
Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε την πρόταση για την από κοινού
παρουσία όλων των Συλλόγων στη διαπραγμάτευση, όπως άλλωστε
προβλέπεται και από τη νομοθεσία, προκειμένου να ενισχύσουμε τη
διαπραγματευτική μας στάση.

Για το Δ.Σ του Σ.Ε.Υ.Τ.ΠΕ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας

Μπεμπένης Εμμανουήλ Ισίδωρος Γοίλιας

Για το Δ.Σ του Ε.Σ.Ε.Τ.Π

Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας

Γουγούλης Γιώργος Τσιμρόγλου Αβραάμ

Για το Δ.Σ του Σ.Υ.Γ.Τ.Ε

Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας

Πολύζος Θεοφάνης Δεκούλος Βενετσιάνος

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα