ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΟΤΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ 24 ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ & ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ