Τετάρτη, 18 Μαΐου, 2022

Μείωση των λεπτομερών προβλέψεων για ελέγχους και ρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Σε μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα μελέτη του ΙΤΑ1 απαριθμούνται οι γενικοί και εξειδικευμένοι ελεγκτικοί μηχανισμοί που υπάρχουν στη χώρα μας για τη Δημόσια Διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση. Για πολλούς από αυτούς, τους ουκ ολίγους ελεγκτικούς μηχανισμούς, δεν είναι ξεκάθαρο σε ποια σημεία βελτίωσαν και σε ποια σημεία παρεμπόδισαν τη σωστή λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης. Είναι βέβαιο πως υπάρχουν σοβαρές εμπειρίες και για τις δύο κατηγορίες επιπτώσεων από τη λειτουργία των ελεγκτικών οργάνων και μηχανισμών.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα