Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου, 2023

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Αθήνα 31 Οκτωβρίου 2023

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Παραθέτουμε για ενημέρωση σας την πιο κάτω επιστολή που αποστείλαμε προς τον Γενικό Διευθυντή της Τράπεζας Πειραιώς κ.Γεωργόπουλο με θέμα τις μισθολογικές διαφορές των εργαζομένων της πρώην Γενικής Τράπεζας, στην οποία καταγράφουμε τις προτάσεις μας και αναμένουμε πρόσκληση για συνάντηση.

                                ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Προς τον

Γενικό Διευθυντή της Τράπεζας Πειραιώς

κ.Γ.Γεωργόπουλο

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Αθήνα 31 Οκτωβρίου 2023

Κύριε Γενικέ,

Όπως γνωρίζετε οι εργαζόμενοι της πρώην Γενικής Τράπεζας, εκτός των μειώσεων που υπέστηκαν από την κλαδική σύμβαση όπως όλοι οι τραπεζοϋπάλληλοι λόγω των μνημονίων, υπέστηκαν και οριζόντια μείωση στην μισθοδοσία τους βάσει της  Επιχειρησιακής Σύμβασης 2012-2014 καθώς και αναστολή του επιδόματος 1%.

Τον Νοέμβριο του 2022 έγινε μερική αποκατάσταση της μισθοδοσίας μας, συνεπεία της υποχρεωτικής κωδικοποίησης των όρων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που επέβαλε ο νέος εργασιακός νόμος. Ως εκ τούτου σύμφωνα με την κωδικοποίηση των Επιχειρησιακών Συμβάσεων που υπεγράφη μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και του Αντιπροσωπευτικού Σωματείου,  από τον Νοέμβριο του 2022 επανήλθε και συνεχίζει να καταβάλλεται στις μισθοδοσίες των εργαζομένων της πρώην Γενικής Τράπεζας το ποσό της μείωσης από την Επιχειρησιακή 2012-2014 καθώς και επεστράφησαν αναδρομικά μόνο 2 μηνών. Δεν καταβλήθηκαν τα αναδρομικά από την λήξη της Επιχειρησιακής του 2012-2014 μέχρι και τον Αύγουστο 2022 τα οποία και διεκδικούμε και δεν επανήλθε καθόλου στην μισθοδοσία το επίδομα 1%, το οποίο επίσης διεκδικούμε και αναδρομικά.

Μετά από συνεχείς αναβολές και ακυρώσεις συναντήσεων από πλευράς της ΔΑΔ, στις 11 Οκτωβρίου 2023 κατόπιν αιτήματος μας έγινε συνάντηση των εκπροσώπων του σωματείου μας με τον Διευθυντή κ.Κεσόγλου, όπου συζητήθηκε το ζήτημα  και ζητήσαμε τις προτάσεις της Τράπεζας για τον τρόπο καταβολής των αναδρομικών που διεκδικούμε, τμηματικά ή εφάπαξ ή να βρεθεί κάποια άλλη συμβιβαστική λύση.

Η απάντηση που πήραμε από τον κ. Κεσόγλου ήταν ότι θα διαβιβάσει σε εσάς το αίτημα μας και θα μας απαντήσει. Έκτοτε δεν έχουμε τύχει καμίας ενημέρωσης.

Ο Σύλλογος μας έχει ήδη αναθέσει την κίνηση νομικών διαδικασιών για την διεκδίκηση των αναδρομικών που οφείλονται στους εργαζόμενους της πρώην Γενικής Τράπεζας από τις οριζόντιες μειώσεις που είχαν επιβληθεί με την  ΣΣΕ 2012-2014 και του επιδόματος 1%.

Ως εκ των παραπάνω καταγράφουμε ακολούθως τις προτάσεις μας επί του θέματος και αναμένουμε την απάντηση σας:

-Εφάπαξ ή τμηματική καταβολή των αναδρομικών που οφείλονται και επαναφορά του 1%.

-Πριν την προσφυγή στο Δικαστήριο προτείνουμε την δυνατότητα της εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς μας με διαμεσολάβηση κατά τα οριζόμενα στο Ν.4640/2019 ΦΕΚ Α΄190/30-11-2019.

                                                    Με εκτίμηση,

                                             ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΓΤΕ

                                 Ο Πρόεδρος            Ο Γενικός Γραμματέας        

                        Θεοφάνης Πολύζος         Βενετσιάνος Δεκούλος        

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα