ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΟΠΥΥ