ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ