Δευτέρα, 15 Αυγούστου, 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

1. Της Πρωτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης «Σύλλογος Υπαλλήλων Τράπεζας Γενικής Πειραιώς» (ΣΥΓΤΕ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σολωμού αρ. 20,  όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο,

2. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία: «ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Φιλικής Εταιρείας αρ. 13, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο,

3. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (Σ.Ε.Υ.Τ.ΠΕ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο,

4. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 10 όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο,

5. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – πρώην ΕΤΒΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, λεωφ. Συγγρού αρ.87, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο.

 

Προς

Την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής 4, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο.

—–.—–

Σας γνωστοποιούμε ότι τα Δ.Σ των Σωματείων μας αποφάσισαν την προκήρυξη 24ώρης απεργίας των εργαζομένων της Τράπεζας που εργάζονται στο Real Estate για την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022.

Η απεργία προκηρύσσεται με τα παρακάτω αιτήματα : 

  •  Να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας στην Τράπεζα.
  • Να σταματήσει η συρρίκνωση του δικτύου με το κλείσιμο καταστημάτων, τις αποσχίσεις Υπηρεσιών και την πώληση-μεταφορά στρατηγικών τομέων εργασιών της Τράπεζας σε άλλες εταιρίες.
  • Να παύσει η διαδικασία μεταφοράς που έχει δρομολογηθεί για το Real Estate και τους εργαζόμενους του.
  • Να ενημερωθούν άμεσα όλοι οι Σύλλογοι λεπτομερώς και ειδικώς για τη διαδικασία που έχει σχεδιασθεί και δρομολογηθεί για το Real Estate και τις συνέπειες του στους εργαζόμενους.  
  • Να δώσει η Τράπεζα τέλος στο κλίμα ανασφάλειας και στις πρακτικές εκφοβισμού των εργαζομένων.
  • Να σεβαστεί την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια καιτα δικαιολογημένα συμφέροντα των εργαζομένων και ιδίως το δικαίωμά τους στη θέση εργασίας.
  • Να υπογραφεί άμεσα Επιχειρησιακή Συλλ. Σύμβαση Εργασίας στην Τράπεζα Πειραιώς, με την παρουσία στις συναντήσεις διαπραγμάτευσης όλων των Συλλόγων Εργαζομένων, η οποία να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων και να διασφαλίζει την διαφάνεια ως προς την ασκούμενη πολιτική προσωπικού σε όλους τους τομείς.

Σας καλούμε να επανεξετάσετε τη στάση σας αναγνωρίζοντας την προσφορά όλων των εργαζομένων στη μέχρι σήμερα πορεία της Τράπεζας. Σας καλούμε για άλλη μια φορά να δώσετε τέλος στην αποψίλωση της Τράπεζας από εργασίες και στη συνεπαγόμενη μείωση του προσωπικού της.

Παρακαλείται κάθε αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει, σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις, την παρούσα όπου απευθύνεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και να την αντιγράψει στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2022

Η πληρεξούσια δικηγόρος

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠ. ΚΑΙΣΑΡΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΜ Δ.Σ.Α: 19268

ΧΕΫΔΕΝ 12 ΠΛ. ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 10434

ΤΗΛ. 210 2836416  ΦΑΞ 210 3624982 

ΑΦΜ 052988379 – Δ.Ο.Υ Δ’ ΑΘΗΝΩΝ

e-mail : akaisari@otenet.gr

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα