Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου, 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΑΡΧΗΣ

                                  ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ                

                                   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Των:

1. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Αλεξάνδρας, αρ. 170, νόμιμα εκπροσωπούμενης,

2. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία: «ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Φιλικής Εταιρείας, αρ. 13, νόμιμα εκπροσωπούμενης.

3. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σολωμού, αρ. 20, νόμιμα εκπρορσωπούμενης.

ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία: «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αμερικής, αρ. 4, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

            Όπως γνωρίζετε άριστα, με προηγούμενες εξώδικες δηλώσεις – διαμαρτυρίες – προσκλήσεις μας διαμαρτυρηθήκαμε για τον νέο κύκλο κλεισίματος καταστημάτων στην Τράπεζα Πειραιώς, ενώ με την από 20/05/2022 εξώδικη δήλωση – γνωστοποίηση προκήρυξης στάσης εργασίας της πρώτης εξ ημών συνδικαλιστικής οργάνωσης στα καταστήματα του Νομού Αχαΐας είχαμε ως νόμιμο αίτημα την ανάκληση της απόφασης για την κατάργηση των καταστημάτων, τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας των καταστημάτων και τη διατήρηση του συνόλου των θέσεων εργασίας των συναδέλφων μας.

Όπως, ήδη, έχουμε υπομνήσει με προηγούμενες ανακοινώσεις μας, η στρατηγική αυτή της βίαιης συρρίκνωσης του δικτύου: α) δυσχεραίνει την πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές, πελατοκεντρικές τραπεζικές υπηρεσίες, τόσο αναγκαίες για συναλλασσόμενους που κατά κανόνα στερούνται ψηφιακών δεξιοτήτων και β) ταυτόχρονα πλήττονται οι τοπικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν μέσα από εξειδικευμένη τραπεζική συμβουλευτική να εισφέρουν στην ανάπτυξη της περιοχής. Το επιχειρηματικό σας αυτό σχέδιο, για το οποίο δεν έχετε προβεί σε προηγούμενη διαβούλευση, συνεπάγεται την περικοπή θέσεων εργασίας για τους εργαζομένους στα συγκεκριμένα υποκαταστήματα, οι οποίοι παρόλη την πολύχρονη πείρα και τις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουν οικοδομήσει με το πελατειακό κοινό, οδηγούνται στην ανεργία, την στιγμή μάλιστα που η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συγκαταλέγεται στις πρώτες περιφέρειες της χώρας σε ποσοστό ανεργίας.

            Στο πλαίσιο αυτό, τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων μας σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2022, με ομόφωνες αποφάσεις τους αποφάσισαν να προβούν σε τετράωρη στάση εργασίας την Πέμπτη 02/06/2022 στα καταστήματα του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και ταυτόχρονη παράσταση διαμαρτυρίας και συγκέντρωση έξω από το κατάστημα Θέρμου στις 10 : 00 π.μ. για το φημολογούμενο κλείσιμο καταστήματος, με νόμιμο αίτημα την ανάκληση κάθε σχεδίου συρρίκνωσης του δικτύου της τράπεζας και της απόφασης για την κατάργηση των καταστημάτων, τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας των καταστημάτων και τη διατήρηση του συνόλου των θέσεων εργασίας των συναδέλφων μας.

Επειδή εν προκειμένω πληρούνται άπασες οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματός μας για προσφυγή σε απεργιακή κινητοποίηση, αφού οι Σύλλογοι μας τυγχάνουν πανελλαδικοί και δύνανται να προβούν νόμιμα με απόφαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων σε απεργιακή κινητοποίηση με προειδοποίηση 24 ωρών πριν από την διεξαγωγή της.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

Σας γνωστοποιούμε την απόφασή μας για 4ώρη στάση εργασίας από τις 07 : 45 π.μ. έως τις 11 : 45 π.μ. την Πέμπτη 02/06/2022 στα καταστήματα του Νομού Αιτωλοακαρνανίας με νόμιμο αίτημα την ανάκληση της απόφασης για την κατάργηση των καταστημάτων, τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας των καταστημάτων και τη διατήρηση του συνόλου των θέσεων εργασίας των συναδέλφων μας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται όπως επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς τους οποίους απευθύνεται προς γνώση τους και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφοντας την στις εκθέσεις επίδοσης που θα συντάξει.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2022

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των συνδικαλιστικών οργανώσεων

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ &  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – A.Μ Δ.Σ.Α : 80758

ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ  ΣΟΦΙΑΣ  110 -11527 ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ : 996826609  Δ.Ο.Υ: ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ

tel: 210-3645656    fax : 210-3645651

info@perpataris.gr dp@perpataris.gr

Τελευταία Άρθρα

Προηγούμενο άρθροΣΥΓΤΕ-ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ Ν.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Άρθρα