ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΣΕ ΟΤΟΕ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ